PROGRAM VELIKONOČNÍHO TÝDNE 2019

16 – MLÁDEŽ SMÍCHOV
18.15 velikonoční setkání mládeže ve Vrázově ul. 4

17 – PŘEDNÁŠKA BARRANDOV
18.00 Přednáška “O jeden důvod víc, proč slavit velikonoce”, MK Barrandov

19 – VELKÝ PÁTEK
10.00 velikonoční celopražské shromáždění v Soukenické ul. 15
16.30 křížová cesta na Petříně
18.00 velkopáteční shromáždění ve Vrázově ul. 4

21 – VELIKONOČNÍ NEDĚLE
9:30 velikonoční bohoslužba ve Vrázově ul. 4

22 – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Dorost se chystá na výlet

Veliko
noce