29. března až 1. dubna 201807

Na Zelený čtvrtek žádné společné setkání nechystáme, sederová večeře byla z kapacitních důvodů odložena o rok.

Na Velký pátek se od 10 h v CB Praha 1, Soukenická 15, koná celopražské shromáždění.
V 16.30 se sejdeme na parkové cestě pod Petřínem, ve stráni nad nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, a vydáme se po jednotlivých zastaveních křížové cesty nahoru na Petřín. Odtud pak lanovkou zpět na Újezd.
Velkopáteční shromáždění na Smíchově začíná v 18 h, bohoslužba s podtitulem Ukřižován podle Písem bude inspirována evangeliem podle Lukáše (L 23,26-49).

Na Velikonoční neděli se sejdeme v 9:30 k bohoslužbě podle L 24,36-53: Spapitel světa podle písem.