červenec a srpen 2017 / Letní biblické hodiny na Smíchově

Jak se lišili učedníci Janovi od těch Ježíšových? Jak se dařilo učedníkům rozumět Ježíšovu úkolu a věřit mu? Jakou roli hrály jejich ambice?  A jaký je vlastně význam pojmu učednictví? Jaký byl v Ježíšově době a jaký je dnes?

Na takové a podobné otázky budeme hledat odpovědi po devět čtvrtečních letních podvečerů, kdy si připomeneme osudy Ondřeje, Petra, Jana a Jakuba Zebedeových, Filipa a Bartoloměje, Matouše a Jakuba Alfeova, Šimona Kananejského a Tadeáše, Tomáše a nakonec Jidáše. Bohatý příběh apoštola Petra je rozdělen na část z doby Ježíšova působení a na dobu apoštolskou.