Od září do listopadu se budeme při nedělních kázáních a čtvrtečních biblických hodinách setkávat nad prvním dopisem apoštola Pavla do Korintu.

Večerní čtvrteční studium 1. listu Korintským začíná 6. září vždy od 18:30. Velkým tématům se věnují nedělní kázání. Bohoslužby začínají v 9:30.


Cyklus je dále rozdělen na několik tématických okruhů: