Co je opravdu podstatné v duchovním životě

Co je opravdu podstatné v duchovním životě?
Co mohu pro svůj duchovní růst udělat já a co neovlivním?
Jak poznám, co je nosné a co má podpůrnou funkci?
Pomůže mi to nějak při posuzování běžných životních situací?

Můžete se těšit:

• na společné studium Bible spolu se sondami do dějin Jednoty bratrské od Lukáše Pražského do Jana Ámose Komenského.

• že se seznámíte s teologickou pomůckou, která vznikla na území České republiky na přelomu 15. a 16. století a je šikovná dodnes.

• že nově objevíte důležitost Boha ve svém životě.

• že dostanete myšlenkový nástroj, jak zachovat co největší svobodu Božích dětí, a přitom žít tak, že to je k užitku druhým lidem, na které je třeba brát ohled.

• že Boží dary jako je Bible nebo svátosti dostanou ve vašem životě pevné místo.

Ať již z tepla domova u živého přenosu nebo při zachování předepsaných hygienických opatření osobně v budově Církve bratrské ve Vrázově ulici.

Cyklus biblických hodin je určen všem, kdo duchovně žijí a hledají. Na své si přijdou ti, kdo mají vztah k dějinám Jednoty bratrské.

Něco navíc pro odhodlané…

Všichni jsou zváni, aby kurz vzali vážně, těšili se na to a zkusili si ze setkání odnést maximum.

  • Aktivně se zapojit do společného studia.
  • Udělat si doma čas na samostudium v rozsahu asi 1 až 2 hodin, které vyplyne z každé lekce.
  • Ti, kdo se přihlásí kazateli, budou dostávat materiály k jednotlivým lekcím také elektronicky.

To vše ovšem neznamená, že na setkání nemůže přijít kdokoliv, ať už se přijde podívat jednou, nebo opakovaně.

KDY

Čtvrtky – 21. května až 25. června 2020

KDE

Sbor CB Smíchov, Vrázova 4, Praha 5 nebo v živém vysílání

V KOLIK

od 18:30 do 19:30

Přehled témat:

  1. Co je to učení o věcech podstatných, služebných a případných? (21. května)
  2. Vývoj tohoto učení před Komenským (28. května)
  3. Pojetí Komenského: Věci případné (4. června)
  4. Pojetí Komenského: Víra, láska a naděje (11. června)
  5. Praktický příklad: ženy za kazatelnou (18. června)
  6. Praktický příklad: misijní metody (25. června)

Zde jsou on-line materiály:

Článek v časopisu Brána, který představuje učení Jednoty bratrské a je dostupný na internetu:

Na čem záleží? aneb Věci podstatné, služebné a případné podle staré Jednoty. Brána 12/2015, str. 12-19. ISSN 1803-828X.

Zde si můžete stáhnout podklady k setkání 21. května, které obsahují také náměty na čtení a přemýšlení na 28. května.

Zde si můžete stáhnout podklady k setkání 28. května, které obsahují také náměty na čtení a přemýšlení na 4. června.

Zde si můžete stáhnout podklady k setkání 4. června, které obsahují také náměty na čtení a přemýšlení na 11. června.

Zde si můžete stáhnout poklady k setkání 11. června, které obsahují také náměty na přemýšlení na 18. června.

Zde si můžete stáhnout podklady k setkání 18. června, které obsahují také náměty na přemýšlení na 25. června.

Zde si můžete stáhnout podklady k setkání 25. června.

CO MUSÍTE VĚDĚT PŘED PRVNÍ NÁVŠTĚVOU?

Jaký je rozdíl mezi bohoslužbou a biblickou hodinou?

Smyslem bohoslužby je společně uctívat Boha, naslouchat jeho hlasu. Cílem biblické hodiny je lepší pochopení Bible a rozhovor o důležitých otázkách. Na biblické hodině sedíme v menším počtu kolem stolu.

Musím znát Bibli?

Není to potřeba, i když to může být výhodou.

Kolik toho musím vědět o Jednotě bratrské v 16. a 17. století?

Ani zde není třeba vědět nic předem, to podstatné se dozvíte ve výkladu.

Budu se muset aktivně zapojit?

Ne. Řada lidí kolem se asi do rozhovoru zapojí, ale člověk se k nim nemusí přidat.