Díky Pánu Bohu jsme mohli v uplynulém týdnu prožít pokojný, požehnaný týden ve společenství všech generací na sborové dovolené v Peci pod Sněžkou. Jsme vděční za Boží ochranu na cestách, za krásu přírody, jedni za druhé. 

Za účasti několika mladých lidí z našeho sboru proběhlo také požehnané soustředění dětské /mládežnické Effathy.

Biblické hodiny během srpna v naší modlitebně nejsou – jsme zváni připojit se každé úterý v 18:30 k biblickým hodinám v Soukenické.

Staršovstvo požádalo o prodloužení služby kazatele Pavla Černého (původně do konce září 2021) do konce srpna příštího roku. Bratr Černý, toto pozvání přijal. Samozřejmě pokračuje hledání nového kazatele pro náš sbor.

 

Po dobu letních prázdnin neprobíhají v neděli ranní modlitební setkání, ani nebude káva a občerstvení po bohoslužbě.