Večer v 18 hodin bude modlitební setkání v Dřevěném sále.

Ve středu 10. 11. otevírá v 15.30 kavárna  nejen pro seniory. I při tomto setkání platí pravidla jako v restauracích a  je třeba dodržovat veškerá protiepidemická opatření.

Na Barrandově bude od 16.30 Legoklub v Domečku na Barrandově  v ulici Záhorského.

Biblickou hodinu ve čtvrtek povede Martin Najbrt a naváže na nedělní téma zamyšlením nad působením Ducha svatého v křesťanském životě. Opět bude možnost sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

Do konce týdne je ještě možnost vyplnit dotazník ohledně směrování a formy biblického studia v našem sboru. Prosím, věnujte tomuto dotazníku pár minut pozornosti, ať už se biblických hodin v současné době účastníte, nebo ne.

Objednávky, předplatné
Během říjnových a listopadových nedělí je možnost objednání časopisu Brána 2022. Cena zůstává stejná – 46 Kč za číslo, roční předplatné za deset čísel  je tedy 460 Kč. Uzávěrka objednávek je nejpozději v neděli 28.11. Objednávejte u Támar Kočnarové.

Do neděle 21. listopadu je možné u Tomáše Vodičky nebo Támar Kočnarové objednávat poslední knihu teologa Johna R. W. Stotta Radikální učedník za zvýhodněnou cenu 200 Kč za 1 kus. Stott se v knize věnuje palčivým tématům klimatické krize a s ní související sociální nespravedlnosti, arogantní touze po nadbytku nebo pokušení jednoduchých řešení v černobílém světě a vybízí k radikálnímu následování Krista a pěstování vlastností jako je skromnost, schopnost naslouchat potřebám druhých a pokorné vědomí, že v naší slabosti potřebujeme je i Boha. Komentář k jednotlivým kapitolám a vzpomínky doplnil Pavel Černý. Knihu lze použít také jako pomůcku pro studium Bible nebo při setkání skupinek. 

Další data k zaznamenání
21. 11. – sbírka pro Diakonii CB (podrobnosti zde)

27. 11. – výlet s Davidem Vokounem – délka trasy asi 12 km v Českém krasu. Výjezd z autobusového nádraží na Zličíně ráno. Bližší informace budou později s dostatečným předstihem.