Večer v 18 hodin začíná modlitební setkání (Dřevěný sál).

Informace týkající se pomoci Ukrajině:
Do příští neděle 13. 3. ještě budeme pokračovat ve sbírce pro Diakoni Církve bratrské – své dary můžete zasílat bezhotovostně na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 240222, nebo vložit neoznačeně do sborové kasičky. Poté budou dary společně odeslány Diakonii CB.
Stejně tak do příští neděle 13. 3. pokračujeme ve sbírce oblečení a nově i trvanlivých potravin v našem sboru.
Zároveň prosím počítejme s tím, že ve sborové budově můžeme časem potkávat ubytované lidi, tento týden již byl hostovský pokoj krátce využit. Rodina ze sboru ukrajinských baptistů pro tyto účely věnovala do hostovského pokoje pračku. Koordinátorem ubytování ve sborových prostorách je Ruslan Grycik. Pokud by nastala potřeba ubytované materiálně či finančně podpořit, budeme to s vámi bezprostředně sdílet.
Neustávejme v modlitbách za pokoj na Ukrajině a za všechny trpící válečným konfliktem.
Pastýřský list předsedy Rady CB Davida Nováka k situaci na Ukrajině si můžete přečíst v SL nebo zde.

Sborový program v následujícím týdnu:
V úterý od 18 hodin začíná program mládeže.

Jako sbor se ve svých programech (bohoslužby, biblické hodiny) připojujeme k celocírkevní předvelikonoční iniciativě 40 dní s Biblí s tématem Kristus a Kristovci v žalmech. Bližší info a rozpis čtení najdete ve Sborových listech, akce začíná ve středu 9. března.
Čtvrteční biblickou hodinu povede br. Pavel Černý na základě textů Mt 2,1-23 a Žalm 1 a připravuje zamyšlení nad Kořeny blaženosti. Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
V pátek není dorost – jarní prázdniny na Praze 5.

Pracujeme na přípravě Výroční zprávy za rok 2021 – i letos bude členům sboru rozeslána v elektronické podobě.

Náš sbor připravuje aktualizaci osobních údajů všech členů sboru a jejich dětí mladších 18 let a bude řešit ochranu těchto osobních údajů (GDPR). V týdnu od 7. 3. bude členům sboru k tomu odeslán speciální e-mail.

Další data k zaznamenání:
16. března od 15:30 – kavárna nejen pro seniory, hostem bude Tomáš Najbrt
27. března od 14:00 – Výroční členské shromáždění s volbou kazatele
10. dubna od 10:00 – Velikonoční sousedská bohoslužba

Celocírkevní akce a pozvánky:
26. 3. – setkání Singles+ v Říčanech u Prahy, případně on-line s tématem: Jak naplnit svůj život. Bližší informace a pozvánku  najdete zde.