Večer od 18 hodin bude modlitební setkání v Dřevěném sále – všichni jsme zváni ke společným modlitbám za sbor i aktuální témata těchto dní.

V úterý v 18 hodin zahajuje svoje setkávání mládež.

Na biblické hodině ve čtvrtek 9. září  poslouží svým zamyšlením nad knihou Přísloví David Košťák ‒ téma Nezáviď svévolníkovi (Př 24, 1-22 / Ž 2). David nás zve podle možností k osobní účasti, téma bude pojato diskusně.  (Opět ale bude možnost sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.)

V sobotu 11. 9. vás od 13:00 do 17:30 hod jsme zváni na akci Zažít Barrandov jinak, která se bude konat před barrandovskou knihovnou a při které bude pro děti k dispozici lego dílna a možnost představit službu našeho sboru na Barrandově i na Smíchově (více informací).

Vyšly zářijové Sborové listy, pro předplatitele je k vyzvednutí nové dvojčíslo Brány. 

Bratr kazatel Pavel Černý čerpá dovolenou 30. 8. – 17. 9. V případě potřeby se prosím obracejte na místopředsedu staršovstva Libora Duchka.

Svatou Večeři Páně budeme slavit třetí neděli, 19. září.

 

Celocírkevní akce a pozvání

V sobotu 11. 9. proběhne v Písku další setkání Singles+ na téma Stavění mostů. Bližší info a možnost přihlášení najdete zde. Nejedná se o seznamovací akci.

Singles+ zvou rovněž na pobyt do Krkonoš v termínu 27. – 31. 10. Setkání nabízí prostor pro povzbuzení, ke sdílení, společným aktivitám a budování přátelství. Nejedná se o seznamovací akci.Bližší info a možnost přihlášení najdete zde