V sobotu odjeli dorostenci na desetidenní tábor, můžeme je provázet svými modlitbami.

V neděli 3. 7. začínáme prázdninový biblický cyklus Léto s Izajášem
Modlitební chvíle před shromážděním v letních měsících nebude.

Do 3. července si můžete u Tomáše Vodičky (TVodicka@seznam.cz) nebo u Támar Kočnarové (ta.ko@volny.cz) objednat knihu Denní čtení 2023 – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské za zvýhodněnou cenu 65 Kč.

 

Vyklízení sborového domu
Pokud máte ve sborové budově Vaše soukromé věci, o kterých nejste s hospodářem Alešem Čejkou domluveni na jejich uložení, prosíme o jejich odnesení nebo o upozornění Aleše Čejky na tyto věci do 31. července. Po tomto datu začne postupné vyklízení nepotřebných věcí ze sborové budovy a mohou být zlikvidovány, pokud o nich nebude hospodář informován.

 

Biblické hodiny v letních měsících
v naší modlitebně nebudou. Připojujeme se spolu se sbory v Soukenické a na Žižkově ke společným biblickým hodinám v úterý v 18.30 – v červenci v Soukenické 15, v srpnu Koněvova 24.

Hosté z Ukrajiny
se během čtvrtka odstěhovali do nových prostor, které teď mají na půl roku k dispozici. Ještě jednou Vám všem děkujeme za projevenou vstřícnost, pochopení a poskytnutou pomoc.


Další data k zaznamenání:

  • 11. – 15. 7. tradiční letní příměstský tábor na Smíchově
  • 17. – 24. 7. mládežová dovolená
  • 11. 9. instalace br. kazatele Pavla Bischofa jako kazatele správce smíchovského sboru (v rámci dopolední bohoslužby)

 

Celocírkevní akce a pozvánky:

  • 8. – 13. 8. OPEN IT! – Letní biblická škola pro mládež 16+, pořádá Evangelikální teologický seminář ve spolupráci s Odborem mládeže a Dorostovou unií CB (podrobné info zde).

 

Prosba o pomoc
Staršovstvo se rozhodlo doporučit Vaší pozornosti tuto dobročinnou sbírku ve prospěch sestry Edity Baronové, starší sboru CB v Neratovicích; doporučení podpořil i neratovický vikář Tomáš Grohman, který nedávno absolvoval svou praxi v našem sboru. Bližší informace a odkaz na sbírku najdete zde, také je možné shlédnout informační video.