Dnes začínáme podzimní cyklus kázání Nosit Krista – více informací a podrobný program najdete zde.
K prvnímu zastavení nás zve bratr kazatel Pavel Černý, tématem kázání bude
Skeptický učedník Tomáš. Společně budeme  poté slavit svatou Večeři Páně.
Při bohoslužbě se můžeme těšit na písně Tomáše Najbrta. Po skončení jsme všichni zváni na kávu a a drobné občerstvení.

Vychází  říjnové číslo Sborových listů – přečíst si je můžete i na webu. Mimořádnou přílohou Sborových listů je Vergiliův věnec, sbírka básní ze sborové dovolené. Za doprovodné ilustrace a výtvarné zpracování děkujeme Mirce Ferencové. Sbírka je dostupná především on-line, v omezeném nákladu vyšel tento sešitek i tiskem (v černobílém provedení s barevnou obálkou).

V neděli večer jsme zváni na modlitební setkání v Dřevěném sále (od 18 hodin).

Na nedělní kázání naváže bratr kazatel Pavel Černý na biblické hodině na čtvrtek 7. října – bude mluvit na téma Skepse a pochybnosti. Co s nimi? Opět bude možnost sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

Sbírka ve prospěch  Evangelikálního teologického semináře  vynesla celkem 22.400 Kč,  je započítán i bezhotovostní dar z průběhu týdne – všem dárcům velmi děkujeme. Sbor k této částce ještě doplní další finanční prostředky podle usnesení výroční konference CB, uzavře s ETS darovací smlouvu a poté celou částku odešle na účet ETS. Sbírka je tímto ukončena.

Konverzační angličtina na Barrandově začne 4. října
Zveme vás, abyste se přidali ke kurzu angličtiny (od 4. října).  Je to dobrá příležitost nejen procvičit svou angličtinu, ale také poznat lidi na Barrandově a přispět ke společenství křesťanů. Budeme se scházet každé pondělí v 16:30 až 17:30, v „Domečku“, Kulturním a rodinném centru, Záhorského 886/4. Informace najdete na webové stránce, nebo se obraťte na Amy Funka (EnglishInBarrandov@seznam.cz).

Od 15. do 17. 10. 2021 se bude na Barrandově v Kulturním a rodinném centru Záhorského 886/4 konat v rámci Modlitby za domov Legoprojekt – stavba legoměsta dětmi od 6 do 12 let. Akce bude zakončena v neděli od 14.00 rodinnou bohoslužbou. Přihlašovat se na Legoprojekt bude možné od  4. 10. na tomto webu. Srdečně zveme děti i rodiče k účasti.

Další data k zaznamenání:
Říjnová kavárna (ne)jen pro seniory – 13. 10. od 15.30
Cyklovýlet pro rodiny s dětmi – 23. 10.