Vycházejí červnové Sborové listy (zde). Čtenáře i nečtenáře Sborových listů prosíme o vyplnění krátké ankety (formulář).

Sborová dovolená v termínu 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) v Parkhotelu Harrachov – neváhejte prosím s registrací přihlašujte se do 10. června.
Ceny a všechny potřebné informace najdete tady. Pokud by pro kohokoliv z vás byla cena limitující a nemohli byste se kvůli tomu společné dovolené zúčastnit, připomínám možnost příspěvku z fondu sborové dovolené můžete se obrátit na Janu Dobišovou Zemanovou nebo Olgu Kutílkovou. Veškeré informace o poskytnutí příspěvku zůstávají důvěrné.

 

Sborový program v následujícím týdnu:

 • V pondělí bude na Barrandově v Domečku od 16.30 angličtina. 
 • V úterý od 18 hodin začíná svůj program mládež, rovněž v 18 hodin se sejde k jednání staršovstvo.
 • Ve středu  bude od 16.30 na Barrandově v Domečku klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče.
 • Ve čtvrtek připravuje biblickou hodinu od 18.30 br. kazatel Pavel Černý na téma Podřizování žen a úcta k ženám (1Pt 3,1-7). Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
 • V pátek od 16.15 probíhá setkání  dorostu.

Pomoc Ukrajině:
Děkujeme všem za finanční dary pro ubytované hosty z Ukrajiny (nyní 9 dětí a dospělých). Příspěvky do této sbírky můžete dále zasílat do 31. května 2022 bankovním převodem na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 2535 s poznámkou Pomoc uprchlíkům. Můžete jim také přinést ovoce a zeleninu a netrvanlivé potraviny v neděli do sborové kuchyně. Více informací získáte telefonicky u Aleše Čejky (tel. 734 368 528). Prosíme, zapište, co přinesete, do editovatelné tabulky.

Pokud byste našim ubytovaným hostům mohli nabídnout nějakou (i jednorázovou) brigádu nebo výuku češtiny, prosím obraťte se na Ruslana Grycika se žádostí o zprostředkování. 

 

Další data k zaznamenání:

 • 8. 6. kavárna (ne)jen pro seniory s hostem Pavlem Černým (15.30)
 • 10. 6. Dětské odpoledne s Noem na Barrandově v rámci Noci kostelů (od 16.00 do 18.00 v Kulturním a rodinném centru Barrandov, Záhorského 886/) a v přilehlé zahradě).
 • 11. – 15. 7. tradiční letní příměstský tábor na Smíchově

 

Celocírkevní akce a pozvánky:

Celocírkevní odbor CB pro manželství a rodinu (OMAR) prosí o vyplnění dotazníku odpovědi pomohou nastavit práci nově ustanoveného odboru pro manželství a rodinu tak, aby reagovala na skutečné potřeby rodin ve sborech Církve bratrské (více info zde).

 • 29. 5. –  vzpomínka na br. kazatele Jaroslava Polanského u příležitosti  100. výročí narození – možno sledovat od 13 hodin online z CB v Letovicích (pozvánka zde).
 • 2. 6. Pražský seniorát sborů Církve bratrské vás zve na on-line setkání: Kulatý stůl: pomoc pražských sborů CB ukrajinským uprchlíkům. Všechny informace najdete tady.
 • 5. 6. Celocírkevní večer modliteb a chval z Prahy – Šeberov od 19 hodin (pozvánka zde, možno sledovat zde)
 • 16. – 19. 6. pobyt Singles+ ve Fulneku (info a pozvánka zde)