Velikonoční bohoslužby
  • Na Zelený čtvrtek v 18:30 bude shromáždění v naší modlitebně, kázat bude br. kazatel Pavel Černý. Je možno přijít osobně až do počtu 17 osob (prosím, využijte k rezervaci místa přihlašovací formulář a do poznámky uveďte Zelený čtvrtek). Online přenos najdete na stejném kanále jako nedělní bohoslužby.
  • Na Velký pátek bude v 10.00 ze sboru v Soukenické odvysílána celocírkevní velkopáteční bohoslužba s kázáním předsedy Rady CB Davida Nováka (pozvánka). Odkaz pro připojení je zde.
  • Na Velikonoční neděli 4. dubna budeme slavit Večeři Páně. Večer se pak v 18 hodin sejdeme k modlitebnímu online setkání.
Celocírkevní akce a oznámení
  • V noci na čtvrtek zemřel bratr Jan Hušek, člen žižkovského sboru, dlouholetý ředitel kanceláře Rady CB, správce financí naší církve a jeden z bratrů, kteří byli v době totality vězněni kvůli své službě v církvi. Pohřeb bude 31. března v 16.00 hodin pouze v rodinném kruhu, bude ale přenášený on-line na sborovém webu CB Žižkov nebo přímo na YouTube pod názvem Rozloučení s Janem Huškem.
  • Informace a prosba z Ekumenické rady církví: 27. března začne online fáze letošního sčítání lidu. Součástí sčítání je otázka na náboženskou víru. Otázka je formulována slovy: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte).“ Prosíme vás o její vyplnění. Otázka je zařazená jako nepovinná a formálně její výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží, nicméně jak víme z minulosti, jsou státní správou ve vztahu k církvím výsledky používány při nejrůznějších jednáních a samozřejmě i datově interpretovány ve smyslu růstu či poklesu apod. a částečně ovlivní naše vztahy se státem na dalších 10 let.