K první adventní neděli vycházejí také Sborové listy –  tady najdete barevnou elektronickou verzi, tištěné  tradičně na parapetu v mezipatře.

Na parapetu jsou také k rozebrání pozvánky na adventní program v našem sboru. I když v této chvíli netušíme, jestli nepřijdou nějaká další omezení, je možno na adventní programy zvát s upozorněním, že v každém případě budou vysílány on-line. Pokud byste pozvánku někomu chtěli poslat elektronicky, najdete ji tady. Zvláštní samostatná pozvánka na sousedskou bohoslužbu 12. prosince  je ke stažení tady.

Tuto neděli je uzávěrka objednávek Brány na rok 2022. Objednávejte u Támar Kočnarové.

Minulou neděli proběhla sbírka na Diakonii Církve bratrské – příspěvky v hotovosti činily 4000 Kč. Bezhotovostně je možné přispívat až do 30. listopadu na sborový účet č. 150416108/0300 s poznámkou Sbírka Diakonie 21. Jménem Diakonie všem dárcům děkujeme. 

Ve středu 1. 12. od 18:00 hod. jsme zváni na setkání barrandovské komunitní skupinky na téma Rostoucí porozumění identitě Mesiáše. Rozhovor nad 14. až 17. kapitolou Matoušova evangelia povede Aleš Čejka. Setkání se bude konat přes Zoom. Více informací zde

 

Pozvání před Večeří Páně

Jednou z důležitých částí křesťanského života je dobrovolný zpovědní rozhovor, jak o něm čteme v Jk 5,16 a jak k němu vedl např. reformátor Martin Luther. V životě se objevují břemena, která mohou tížit a o které je dobré se rozdělit v rozhovoru a modlitbě a přijmout skrze druhého ujištění o Božím odpuštění. Zveme k takovému rozhovoru vždy ve čtvrtek před slavením sv. večeře Páně. Tentokrát takový čtvrtek vychází na 2. prosince. Kazatel Pavel Černý bude přítomen v kanceláři sboru od 14 h do večerní biblické hodiny. Je možné přijít i bez ohlášení. 

 

Na biblické hodině ve čtvrtek 2. prosince ještě jednou přivítáme Davida Nováka, který bude navazovat na své nedělní kázání a tentokrát se zaměří na Zdroje Mariiny odvahy. Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

 

Další data k zaznamenání

  1. 12. – mládežová bohoslužba / Večeře Páně
  2. 12. –  sousedská bohoslužba / adventní koncert v Soukenické od 18 hodin (online
  3. 12. – dětská vánoční slavnost / oběd pro seniory
  4. 12. – Boží hod vánoční – společná bohoslužba v Soukenické v 10 hodin
  5. 12. – druhý svátek vánoční – sváteční bohoslužba