Sborový program v následujícím týdnu:

V Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) se v pondělí 28. 3. bude konat od 16.30 angličtina.

V úterý od 18 hodin začíná program mládeže.

Ve středu se v Domečku na Barrandově bude konat od 16.30 klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče. Od 18.00 pak v Domečku začíná barrandovská komunitní skupinka, která se připojí k akci 40 dní s Biblí. Rozhovor nad Žalmem 24 na téma Jak uvítat krále povede Amy Funka. Skupinku je možné sledovat také přes Zoom.

Čtvrteční odpoledne bude opět možné využít ke zpovědním rozhovorům před večeří Páně. Br. kazatel Pavel Černý bude k dispozici ve sborové kanceláři od 14 hodin. Biblickou hodinu povede rovněž br. Černý, bude mluvit na základě Mt 18,1-35 na téma Jak uvítat Krále (v rámci 40 dní s Biblí). Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

V pátek od 16.15 probíhá setkání dorostu.

V sobotu 2. dubna od 13.00 cyklovýlet připravený Zdeňkem Vojtíškem – podrobnosti ve Sborových listech 3/22 (odkaz v zápatí)

V neděli 3. dubna se budou (na základě souhlasu staršovstva) na dopolední bohoslužbě podílet studenti liturgiky z Evangelikálního teologického semináře. Touto bohoslužbou bude zakončeno jejich soustředění pod vedením Pavla Černého a Tomáše Pavlíčka. Můžeme se těšit, že se setkáme s několika studenty, kteří se zapojí do bohoslužby, při které budeme slavit sv. večeři Páně.
Večer od 18 hodin proběhne modlitební setkání.


Pomoc Ukrajině:
Děkujeme všem, kteří v minulém týdnu přispěli věcmi, hygienickými potřebami a potravinami dětem i dospělým prchajícím před válkou na Ukrajině ubytovaným v našem sboru.
Nyní jsou ubytovány v našem sboru děti i dospělí ze dvou rodin prchajících před válkou na Ukrajině. Pokud byste chtěli darovat potřebné potraviny pro naše hosty, prosíme vás o vyplnění vaší pomoci v editovatelné tabulce uvedené zde a o donášku potravin tuto neděli 27. 3. 2022.

Do konce měsíce je možné zapojit se do modlitebního řetězu za Ukrajinu (výzva předsedy Rady CB Davida Nováka) – více informací o možnosti zapojení najdete tady.

Členům sboru připomínám prosbu o aktualizaci osobních údajů do 27. 3. 2022. Informace najdete v mailu z 11. března.


Další data k zaznamenání:
10. dubna – Velikonoční sousedská bohoslužba s kapelou SouZnění – plakátek ke stažení zde
13. dubna – od 15.30 kavárna (nejen) pro seniory – hostem bude kazatel Martin Běle
15. dubna – velkopáteční bohoslužba v 18:30
5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (přihlašování bude spuštěno během dubna).