Stojíme na prahu nového církevního roku a začátku adventu. Kéž Pán Bůh dopřeje pokojné dny nejen nám, ale i lidem (a zemím) okolo nás! Pozvánku na adventní program v našem sboru můžete stáhnout tady.  Adventní Sborové listy si můžete prolistovat zde.

Program první adventní neděle v našem sboru má nadpis Až přijde Syn člověka – kázání připravuje Libor Duchek, poté budeme společně slavit svatou večeři Páně.

Tato neděle je zároveň dnem Diakonie Církve bratrské – v rámci bohoslužby proběhne celocírkevní sbírka v její prospěch. Pokud zvolíte bezhotovostní platbu, je možné přispět do 7. 12. 2022 na účet našeho sboru č. 150416108/0300 s poznámkou sbírka Diakonie. Krátkou prezentaci o činnosti Diakonie CB najdete zde.

Sborový program v následujícím týdnu:

 • v pondělí na Barrandově od 18.30 kurz konverzační angličtiny
 • v úterý v 18 hodin setkání mládeže
 • ve středu od 16:30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé – Stavíme Betlém a v 18.00 přednáška Jany a Bronislava Matulíkových na téma Naděje pro lidi ve vězení (plakátek s bližšími informacemi zde). Můžete pozvat své kamarády a známé.
 • biblickou hodinu ve čtvrtek povede opět Libor Duchek na téma Oblečme Krista (Ř 11,13-14); tady je možné sledovat přenos 
 • v pátek od 16.15 dorost
 • druhou adventní neděli 4. prosince bude mládežová bohoslužba; večer od 18 hodin modlitební setkání (1. neděle v měsíci)


Další data k zaznamenání:

 • 11. 12. – v 10.00 Vánoční sousedská bohoslužba, od 16:00 společná Vánoční sousedská bohoslužba v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově ve spolupráci s Křesťanským společenstvím, na obou bohoslužbách vystoupí skupina Citová záležitost – plakátek k rozeslání si můžete stáhnout zde. Prosíme vás zároveň o sdílení na sociálních sítích.
 • 18. 12. – dětská vánoční slavnost
 • 18. 12. – společný oběd seniorů
 • 21. 1. – v podvečer koncert pěveckého sboru Effatha (bude upřesněno)
 • 22. 1. – dopolední bohoslužba s písněmi pěveckého sboru Effatha

Přímluvné modlitby
Sestra Klimentová je po operaci krčku, operace kolene čeká 29. listopadu sestru Seemanovou. V nemocnici je se s těžkým zápalem plic br. Najbrt, který několik roků vedl náš pěvecký sbor. Pokračujme také v modlitbách za Juliána Kymla  – v posledních dnech se situace opět komplikovala a Julián musel podstoupit další operaci. Podrobnosti a další modlitební náměty můžete sledovat na blogu jeho maminky Terezy.