Ve čtvrtek v 18:30 pokračuje bratr Pavel Černý při biblické hodině třetím pohledem do knihy proroka Jeremjáše. Tentokrát to bude Jeremjášova reakce na ohlášené Boží soudy a prorokův strhující vnitřní zápas. Srdečně zveme všechny zájemce o studium Bible (můžete si předem přečíst Jr 15-20) ke sledování na youtube na sborovém webu. Osobní účast na biblické hodině v tomto týdnu nebude možná.

Od 19. do 24. února vás zveme k připojení se ke společným modlitbám v rámci celé Církve bratrské. Informace k zapojení do modlitebního řetězce naleznete zde.

Od 24. února vás srdečně zveme k připojení se k akci Církve bratrské 40 dní s Biblí, která má tento rok téma Pane, nauč nás modlit se. Materiály pro dospělé i pro rodiny s dětmi a další informace k této akci naleznete na webu Církve bratrské. Materiály jsou vhodné pro naši karanténní dobu, pro domácí pobožnosti a ztišení.

Zveme vás na online konferenci o výchově dětí ve věku 6 až 15 let, kterou pořádá Dorostové unie. Více informací a přihlášky najdete zde.

Rada Církve bratrské rozhodla na základě dosavadního průběhu mimořádné vizitace v našem sboru o snížení počtu členů vizitační komise ze čtyř na dva členy. Vizitační komisi opustí Bronislav Matulík a Robert Hart. Ve vizitační komisi zůstanou David Novák a Petr Raus.

Bratr kazatel Pavel Černý bude i tento týden k zastižení v kanceláři sboru v úterý odpoledne (14-17 hod.). Prosím, domluvte se s ním na případné návštěvě telefonicky (777559231) – především kvůli dodržení nezbytných bezpečnostních opatření.

Prosíme o modlitby za nemocné mezi námi!