Za staršího sboru byl minulou neděli odpoledne na členském shromáždění zvolen Tomáš Vodička.

Ve středu 21. 4. od 17:00 h proběhne přes Zoom (tj. nebude se vysílat) setkání seniorů. Link bude odeslán v úterý. Hostem setkání bude Libor Duchek. Budeme číst Žalm 74.

Ve čtvrtek na biblické hodině v 18:30 pokračuje nahlédnutí do povahy konce času: tentokrát nad oddílem Mt 24-25
s názvem Ježíš přichází, biblickou hodinu povede David Košťák. Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos či se připojit přes Zoom.

V pátek 23. dubna je uzávěrka květnového čísla Sborových listů.

Sborová dovolená
I letos bychom rádi jeli do Žižkovy boudy v Peci pod Sněžkou. Máme rezervovaný termín 30. 7. – 6. 8. 2021.
Prosíme, přemýšlejte, modlete se, případně si v kalendáři rezervujte termín. Přihlašování (zatím informační) by mělo být spuštěno příští týden.