Biblické hodiny  – jsme zváni připojit se každé úterý v 18:30 k biblickým hodinám v Soukenické.
V modlitebně ve Vrázově ul. během srpna biblické hodiny neprobíhají.