Všechny vás prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel při účasti na bohoslužbách – noste respirátor (kromě předškolních dětí) a kromě školních dětí do 15 let, které nosí roušku. Desinfikujte si ruce při vstupu do budovy a dodržujte rozestupy 1,5 m (kromě členů jedné domácnosti). Při nedělní bohoslužbě využívejte prostor celé modlitebny včetně malého sálu.

Vzhledem k vývoji covidové situace je do odvolání  zrušeno občerstvení po bohoslužbě.

Ve středu 17. 11. od 18:00 hod. vás zveme na setkání barrandovské komunitní skupinky na téma Objevující se opozice vůči Ježíšovi a podobenství o Království. Rozhovor nad 11. až 13. kapitolou Matoušova evangelia povede Andrew Funka. Setkání se bude konat na živo v Domečku na Barrandově a lze se připojit i přes Zoom. Více informací zde.

Biblická hodina ve čtvrtek 18. listopadu bude navazovat na nedělní téma, bratr kazatel Pavel Černý se bude věnovat Boji se zlem a našim duchovním zbraním (na základě Mt 4,1-11). Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

V pátek 19. listopadu je uzávěrka adventních Sborových listů.

Příští neděli 21. listopadu proběhne celocírkevní sbírka na Diakonii CB. Podrobnosti a informace, jakým způsobem můžete přispět, najdete zde. Pokud zvolíte bezhotovostní platbu, je možné přispět do 30. 11. 2021 na sborový účet č. 150416108/0300 s poznámkou Sbírka Diakonie 21.

 

Děkujeme všem, kdo vyplnili dotazník ohledně biblických hodin, za věnovaný čas a všechny podněty. Homiletický výbor odpovědi v současné době vyhodnocuje a promýšlí, aby biblické studium v našem sboru bylo přínosné pro co nejširší skupinu lidí.

 

Objednávky, předplatné

Brána pro rok 2022 – 460 Kč. Uzávěrka objednávek je nejpozději v neděli 28.11. Objednávejte u Támar Kočnarové.

Radikální učedníkposlední kniha teologa Johna R. W. Stotta s komentářem Pavla Černého. Objednávky do příští neděle u Támar Kočnarové nebo Tomáše Vodičky. Podrobnosti v minulých mailech.

 

Další data k zaznamenání
27. 11. – výlet s Davidem Vokounem – délka trasy asi 12 km v Českém krasu. Výjezd z autobusového nádraží na Zličíně ráno. Bližší informace budou později s dostatečným předstihem.

  1. 12. – mládežová bohoslužba
  2. 12. –  sousedská bohoslužba
  3. 12. – dětská vánoční slavnost