Po bohoslužbě jsme po dlouhé přestávce všichni zváni na kávu a drobné občerstvení! Prosíme vás o vzájemnou ohleduplnost a dodržování hygienických nařízení.

V pondělí 14. 2. se koná od 16.30 angličtina v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4).

V úterý od 18 hodin probíhá setkání mládeže.

Biblickou hodinu ve čtvrtek 17. února povede br. kazatel Pavel Černý na text Ex 32, 7-14: Porušení smlouvy – zkouška Hospodinovy věrnosti.  Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

V pátek od 16.15 probíhá setkání dorostu.


Starší sboru se v neděli po bohoslužbě sešli k rozhovoru s bratrem kazatelem Pavlem Bischofem a jeho manželkou. Po dřívějším rozhovoru začátkem ledna v Trutnově a týdnech modliteb jsme v neděli 6. 2. bratru Bischofovi přednesli oficiální pozvání ke službě kazatele – správce sboru v našem smíchovském sboru a on toto pozvání přijímá.
Pozvali jsme proto manžele Bischofovy znovu již na příští neděli 20. února – bratr kazatel poslouží kázáním a po bohoslužbě bude příležitost s ním i jeho manželkou pohovořit na krátkém neformálním setkání.
Volbu kazatele připravujeme na Výroční členské shromáždění v neděli 27. března 2022.Další data k zaznamenání:

21. února od 18:00 – setkání vedoucích skupinek
27. března od 14:00 – Výroční členské shromáždění