Po skončení bohoslužby cca v 10.45 začíná na Zoomu besídka pro 1. a 2. oddělení.

Odpoledne ve 14 hodin rovněž na Zoomu zahájíme Výroční členské shromáždění.

Ve středu 14. dubna jsme zváni na online setkání barrandovské komunitní skupinky na téma Co říká o vztahu s Bohem 1. list Janův?, kterým začneme cyklus s názvem Znát Boha s jistotou. Tématem nás provede Andrew Funka. Setkání se bude konat přes Zoom.  Další informace najdete na webu.

Biblickou hodinu ve čtvrtek v 18.30 povede br. Pavel Černý – tématem je Odhalený smysl dějin na základě 2. kapitoly Skutků apoštolů. Je možné sledovat přenos či se připojit přes Zoom.

Staršovstvo 6. 4. 2021 ustavilo hospodářskou radu sboru a jmenovalo ji v tomto složení: předseda Aleš Čejka (hospodář), členové Tomáš Vodička, Markéta Holečková a Ruslan Grycik. Náplní hospodářské rady bude zejména příprava koncepčních materiálů ohledně správy budovy a zajišťování správy nemovitého majetku sboru.

Celocírkevní akce a pozvánky

První společný večer modliteb a chval Církve bratrské se bude vysílat v neděli 11. 4. 2021 od 18:00 hod., tentokrát ze Sboru CB v Černošicích (více podrobností).