Při nedělní bohoslužbě se osobním svědectvím představí vikář Petr Luhan z Čelákovic, který začíná svou praxi v našem sboru.
Ve středu 13. 10.  po prázdninové přestávce otevírá  Kavárna (ne)jen pro seniory (od 15.30 v Dřevěném sále). Bližší informace jsou v říjnových Sborových listech.
Na nedělní kázání naváže bratr kazatel Pavel Černý na biblické hodině ve čtvrtek 7. října  s tématem Překračování kulturních bariér a křesťanká odlišnost? Opět bude možnost sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
Od 15. do 17. 10. 2021 se bude na Barrandově v Kulturním a rodinném centru Záhorského 886/4 konat v rámci Modlitby za domov Legoprojekt – stavba legoměsta dětmi od 6 do 12 let. Akce bude zakončena v neděli od 14.00 rodinnou bohoslužbou, při které slovem poslouží vikář CB Petr Luhan. Přihlašovat se na Legoprojekt bude možné od  4. 10. na tomto webu. Srdečně zveme děti i rodiče k účasti.

 

Celocírkevní akce a pozvánky:
V úterý 19. 10. jsme zvání do Soukenické na Vzpomínkový večer na J. R. W. Stotta. U příležitosti sta let od jeho narození vychází kniha Radikální učedník s komentářem Pavla Černého (pozvánka zde).
V neděli 31. 10. proběhne v Soukenické od 18 hodin Koncert ke Dni reformace – hosty budou mj. Tomáš Najbrt, Jiřina Dvořáková a smíšený pěvecký sbor (pozvánka zde).

 

Další data k zaznamenání:
Uzávěrka Sborových listů – 22. 10.
Cyklovýlet pro rodiny s dětmi – 23. 10.