Tuto neděli večer od 18 hodin bude v Dřevěném sále modlitební setkání.

V modlitebně na parapetu najdete květnové Sborové listy, elektronickou verzi můžete otevřít zde. Pro předplatitele je k dispozici nová Brána.

Přihlašujte se na sborovou dovolenou
v termínu 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) v Parkhotelu Harrachov. Tady najdete bližší informace o místě ubytování a možnost přihlášení. 

Sborový program v následujícím týdnu:

  • V úterý od 18 hodin začíná program mládeže, ve stejnou hodinu se sejde k jednání staršovstvo.
  • Ve středu 4. 5. bude od 16.30 na Barrandově v Domečku klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče.
  • Biblickou hodinu ve čtvrtek od 18.30 povede br. Černý a bude pokračovat výkladem 1. Petrova listu, oddíl 1Pt 1,6-7: Radost uprostřed zkoušek. Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
  • V pátek od 16.15 probíhá setkání  dorostu.

Další data k zaznamenání:

  • 11. 5. od 15.30 – kavárna (ne)jen pro seniory s hostem Liborem Duchkem a fotografiemi Jána Valacha
  • 11. – 15. 7. – tradiční letní příměstský tábor na Smíchově


Pomoc Ukrajině:
Stále trvá finanční sbírka pro ubytované hosty z Ukrajiny, aby mohli obstarat svoje potřeby. Finanční dary můžete dále zasílat do 31. května 2022 bankovním převodem na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 2535 s poznámkou Pomoc uprchlíkům. V těchto dnech rozdělujeme mezi ubytované hosty částku 7.000 Kč.

Nyní je v našem sboru ubytováno 10 dětí a dospělých. Děkujeme všem dárcům, kteří přinesli potřebné potraviny. Trvanlivé potraviny jsou v tomto týdnu zajištěny z potravinové banky. Ubytovaným dětem i dospělým můžete přinést ovoce a zeleninu a netrvanlivé potraviny v neděli do sborové kuchyně. Více informací získáte telefonicky u Aleše Čejky (tel. 734 368 528). Prosíme, zapište, co přinesete, v editovatelné tabulce.

Celocírkevní pozvánka:
Milosrdný Bůh – večer modliteb a chval tentokrát z Ostravy: neděle 1. května 2022 v 17:00 hodin – sledujte na YouTube CB Ostrava.