Náboženská svoboda

Čínští křesťané v ČR a křesťané v Číně

Vztah mezi pevninskou Čínou a Tchajwanem: Předcházel boj mezi dvěmi stranami v občanské válce 1924-1949: komunistickou a národní stranou ukončený únikem Čankaiška na Tchajwan (1949). Od té doby se udržuje status Quo: Tchajwan není uznaný pevninskou Čínou jako stát, ale nezasahuje proti Tchajwanu vojensky. Na Tchajwanu vše funguje, jako by Tchajwan byl stát, ale nesmí vyhlásit vlastní stát.

Zdroje informací o situaci náboženské svobody v Číně – česky a anglicky

 • CZ: Sinopsis – Čína v kontextu a v souvislostech, www.sinopsis.cz. Projekt Ústavu Dálného východu FF UK v Praze a AcaMedia z.ú.
 • CZ: Hlas mučedníků, www.hlas-mucedniku.cz/archiv.php?id=cina
 • CZ: Křesťan dnes, www.krestandnes.cz
 • EN: VOM: www.persecution.com
 • EN: CBN News The Christian perspective: www1.cbn.com/cbnnews/cwn

 Co můžeme udělat pro čínské křesťany v ČR, kteří žádají o azyl

 • Poslechněte si pořad “Všimli jsme si” radia Proglas ze dne 7. června 2019 na téma “Čínští křesťané v Česku” www.zpravy.proglas.cz/publicistika/vsimli-jsme-si-cinsti-krestane-v-cesku/
 • Můžete se připojit k Hodonínské výzvě na podporu čínských křesťanů v ČR.
 • Praktická a modlitební pomoc čínským křesťanům v ČR:
 • Modleme se za to, aby jejich proces byl spravedlivý, za ministra spravedlnosti a jeho úředníky.
 • Modleme se za křesťany, kteří jim prakticky pomáhají, křesťanské advokáty, kteří je zastupují, za Jana Jackaniče, který vede komisi Ekumenické rady církví, která se jejich situací zabývá.
 • V jednom z uprchlických táborů v ČR je starší jazykově nadaný muž, který překládá Bibli do svého jazyka. Potřeboval by se odstěhovat do podmínek, které budou příznivější.

 Co můžeme udělat jako sbor či jednotlivci      

 • Pravidelné informace o situaci v Číně pro Sborové listy nebo na internetové stránky sboru. Ty je možné čerpat jak z výše uvedených zdrojů, tak od Jima a Esther nebo dalších lidí osobně spojených s Čínou. Pokud by to někomu leželo na srdci a byl by ochotný si to vzít na starost, staršovstvo to přivítá.
 • Národnostně smíšeným párům žijící v ČR (např. Číňanka a Čech) by mohla posloužit:
 • výuka češtiny s důrazem na poznávání české kultury
 • výuka angličtiny s důrazem na poznávání české kultury
 • Je také možné se připojit k praktickému projektu, který pomáhá v Číně nebo v okolních státech. Praktické zapojení nabízí The Voice of the Martyrs (VOM, anglicky).

KDY

Neděle 23. 6.

KDE

Budova CB Smíchov, Vrázova 4

V KOLIK

od 14:00 – 15:00