NA BARRANDOVĚ PROBĚHL 2. ROČNÍK LEGOPROJEKTU

V termínu 21. – 24. 10. uspořádal náš sbor a barrandovská knihovna již 2. ročník Legoprojektu. Tato akce byla určena především pro děti od 6 do 12 let a jejich rodiče, kteří nechodí do církve a touto cestou se mohly něco dozvědět o Bohu.

Před začátkem samotného programu bylo třeba přepravit obrovské množství Lego stavebnic z Turnova na Barrandov a v hlavním sále knihovny postavit dřevěný kříž dlouhý 7 metrů a 3,5 metru široký (děkujeme Ruslanu Gricykovi a Liboru Duchkovi). V pondělí v 16 hodin začaly přicházet první děti. Některé z nich byly na tuto akci předem přihlášeny, jiné ne. V klubovně pak z Lega stavěly nejrůznější domy a dopravní prostředky. Své výrobky si postupně odnášely do hlavního sálu a umístily je na připravený dřevěný kříž. Každý den se do budování společného města zapojilo okolo 20 účastníků, těm mladším pomáhali rodiče. Ve čtvrtek odpoledne jsme mohli slavnostně přestřihnout pásku u našeho nového, společně postaveného města. V průběhu stavění jsme od pondělí do čtvrtka každý den udělali malou přestávku, abychom dětem nabídli nejen občerstvení, ale i slovíčko z Bible – evangelium, které připravili bratr kazatel Jan Valeš, Libor Duchek a Aleš Čejka. Většina účastníků pozorně naslouchala, včetně některých rodičů. Každému z dětí, které přišlo na slavnostní otevření a které se na stavbě podílelo, jsme předali dětskou Bibli.

Děkujeme všem, kteří obětovali svůj čas a s touto akcí pomáhali. Jak jistě tušíte, práce bylo dost. Každý den bylo třeba vykonávat „stavební dozor“, připravit občerstvení (Jitka Mokrejšová, Dáša Průšová, Funkovi), vydávat dětem příslušné stavebnice (Funkovi, mládežníci) a další činnosti. Jen závěrečné rozebrání postaveného města a následné zkompletování stavebnic trvalo několik hodin. Kdyby však nebylo Vašich přímluvných modliteb, těžko bychom mohli město z Lega vůbec postavit. Jak praví Žalm 127: „Nestaví-li město Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“

Blanka Čejková