Mládežák 2019

Program letního výjezdu naší mládeže na faře v Manětíně byl opravdu hutný. Ke klasické dovolené, kde se jen odpočívá, to mělo hodně daleko. Větší část programu byla naplněná studiem Bible narůzné způsoby. Zbyl však i dostatek času na zábavu a osobní rozhovory.

Ráno jsme vstali na snídani, kterou nám připravovali ti, kteří nemohou dlouho spát. Ještě před snídaní měla krátký modlitební úvod americká misionářka Caroline, kterou jsme na mládežák pozvali, aby se lépe seznámila s českým prostředím a zároveň se stala oficiální fotografkou akce.

Po snídani následoval “READ”, tedy čtení biblické pasáže. Naším cílem bylo přečíst během týdne celých 28 kapitol Matoušova evangelia. Abychom si čtení zpestřili, střídali jsme různé způsoby: jednou četl nahlas vybraný mládežník a ostatní hledali v textu, podruhé jsme četli každý sám, další den jsme zkoušeli poslouchat audio Bibli atd. Šlo o to vyzkoušet si, který způsob by mohl vyhovovat nejlépe.

Na zbytek dopoledne pro nás Tomáš Z. nachystal hru „SURVIVOR“. Jak napovídá její název, šlo v ní o plnění úkolů a přežití. Tím jsme do programu vnesli také trochu té akce a dobrodružství.

Poobědovou aktivitu jsme nazvali “FEEL”, tedy „zažít Bibli“. Byl to čas na osobní rozmýšlení nad textem, opět každý den jiným způsobem. Zkoušeli jsme například zapamatování konkrétních veršů a pasáží, jindy modlitbu nad určitým veršem apod.

Zbytek odpoledne jsme obvykle věnovali deskovým hrám. Večerní program sestával ze dvou částí.

První byla “ASK”, tedy „prosba“. Tři lidé dostali štafetu modlitby a téma, za co se modlit. Témata byla na každý den různá: církev, politikové, sirotci a vdovy, mládež aj. Tito lidé pak předali štafetu dál. Šlo o to rozšířit si obzor, za co všechno se dá modlit.

Samotný večerní program jsme nazvali”GET”, tedy dostat. Obdržet výklad textu, který jsme četli.

Osobně hodnotím mládežák jako velmi úspěšný, ať už z hlediska zábavy, tak i z hlediska přijímání Božího slova.

Ruslan Gricyk