V létě se během nedělí budeme zastavovat nad jednou z nejpoetičtějších knih Starého zákona, a sice nad Izajášem. Velkolepá sbírka prorockých obrazů, písní a vyprávění zasahuje jednak půldruhého století nejpohnutějšího období historie, ale zároveň obsahuje, jak ucho křesťana velmi citlivě vnímá, fascinující vize příchodu mesiáše – Syna člověka, Immanuela, kterého vírou rozpoznáváme jako Ježíše Krista.
Kniha Izájáš je knihou soudu. Prorok ostře rozkrývá hříchy a přestupky svatého lidu, národa kněží. Prorokuje jim porobu, zajetí a smrt. Do černých vizí se však zároveň prolamuje světlo naděje. Ať je totiž doba, kterou procházíme sebepohnutější, zvrácená a vytržena z kloubů, Hospodin drží otěže dějin pevně ve své ruce. I ze zoufalé situace je schopen vytrhnout, spasit. Hospodin spasí – Ješajahú!