27. ledna 2018 / 18:00

Srdečně zveme všechny na setkání u duchovních písní od baroka po současnost.
Vystoupí celorepublikový pěvecký sbor Církve bratrské Effatha.

Effatha zazpívá také v rámci bohoslužby v neděli 28. ledna, kdy bude kázat pastor a zástupce dirigenta Roman Toušek.

Níže si můžete přehrát amatérský záznam písní, které zazněly během koncertu a při nedělní bohoslužbě. Záznam pořídil bratr Jan Kolman.