Čtvrtou adventní neděli jsme na Vrázovce byli svědky nevídané podívané…
Vedoucí besídky se letos rozhodly s dětmi nastudovat divadelní kus z dílny evangelického faráře Michala Šourka Vánoční čtení a zpívání. Nápad to byl vskutku odvážný, a to hned z několika důvodů. Jednak byly do projektu zapojeny děti všech věkových skupin, dále vystoupení zahrnovalo krom hereckých výkonů i zpěv, hru na hudební nástroje, a dokonce i pohyblivé kulisy. A konečně – do poslední chvíle nebylo jasné, jak moc mohou covidová opatření a zdravotní stav účinkujících představení zkomplikovat. A přestože to ještě na začátku sobotní generálky vypadalo na pořádné dobrodružství, vánoční slavnost se opravdu parádně vydařila!
Jednalo se o pásmo písniček a živých obrazů, které byly doplněny čtením vypravěčů. Děti nám připomněly, proč jsme na tomto světě, a potom nás provedly vánočním příběhem. Nechyběla ani chvíle napětí, kdy nebylo jisté, zda (z technických důvodů) betlémská hvězda vyjde, nebo ne. Dobře to dopadlo, hvězda vyšla a přinesla naději pro každého z nás. Díky Bohu za ni!
Velký dík patří i všem účinkujícím za krásný zážitek, Zdeně a Martině za odvahu, nápady, spoustu času a za bezmeznou trpělivost s našimi dětmi! Dík také všem ostatním (a že jich nebylo málo), kteří se na náročné přípravě i na samotném průběhu dětské vánoční slavnosti podíleli!
Jana Navarová