Jsme spolu online, ale i naživo

Dle nařízení vlády nás může být naživo omezený počet, rezervujte si své místo

Podrobnější informace naleznete na webu Církve bratrské.

Aktuální informace (ke dni 13. března 2021)

Vláda vydala dne 26. února nařízení, která upravují možnosti bohoslužeb od 1. března do 21. února 2021 takto:

 • možnost individuální duchovní péče a služby;
 • účast na svatbě a pohřbu v počtu ne vyšším než 15 osob;
 • omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti
 • pobyt na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je možné;
 • možnost shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady (včetně bohoslužeb) – musí odpovídat všem následujícím podmínkám:
  • účastnit se shromáždění našeho sboru mohou pouze osoby, které mají bydliště v rámci hlavního města Prahy
  • v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu; 
  • že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
  • max. počet účastníků odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení;
  • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel;
  • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.
  • Od 1. 3. 2021 až do odvolání je zákaz pohybu bez respirátorů třídy FFP2 (případně dalších obdobných) nejen uvnitř budov, ale i na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (podrobnosti a výjimky upravuje text mimořádného opatření).

Prakticky u nás na Smíchově to znamená, že kapacita malého a velkého sálu činí 17 míst:

Oznámení a informace najdete zde: http://cbsmichov.cz/rychlik/oznameni/. Kdo chce dostávat informace e-mailem 1x týdně, ať napíše e-mail (smichov@cb.cz).