Jsme spolu naživo

Sledujeme aktuální omezení vlády

Podrobnější informace naleznete na webu Církve bratrské.

Aktuální informace (ke dni 8. srpna 2021)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 26. a 30. července 2021 usnesení, která upravují možnosti bohoslužeb od 1. srpna 2021 takto:

  • každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest (tedy respirátor nebo nanoroušku),
  • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 1,5 metry mezi účastníky.  To znamená, že kromě rozestupu v řadě je třeba si sedat také vždy ob 1 řadu (alespoň jednu řadu před sebou a jednu řadu za sebou nechávejte vždy prázdnou). Prakticky tedy může na jednom “trojžidlí” nebo “čtyřžidlí” sedět 1 osoba nebo jedna rodina z 1 domácosti a k tomu musí mít vždy jednu řadu před sebou a jednu za sebou volnou.  
  • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje

Prakticky u nás na Smíchově to znamená, že kapacita malého a velkého sálu činí kolem 60 míst: