27. května 2018 / 9:30

Poslední květnovou neděli se berounští i smíchovští sejdeme v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Berouně, Tylova 8, abychom se společně radovali a chválili Boha.

Bližší informace u členů staršovstva.