Výlet III. generace

Výlet III. generace

Výlet III. generace Tak jako každý rok jsme na konci školního roku společně vyrazili na výlet. Výběr lokality byl letos snadný, zato příprava, ta byla svízelná. Nakonec se situace kolem COVID-19 uklidnila a my mohli prožít hezký den, který byl od rána zalit příjemnými...
Dorostový tábor

Dorostový tábor

Dorostový tábor – Podmokly 2020 V červenci se konal dorostový tábor v Podmoklech. Místo obšírné informace se nám podařilo získat poetický záznam z dorostové kroniky: Neděle Po budíčku na nástupu před snídaní zjišťovali jsme, kdo měl jak dobré spaní. Většině se...
Příměstský tábor – Mexiko

Příměstský tábor – Mexiko

Příměstský tábor – Mexiko V půlce července proběhl na Smíchově již druhý příměstský tábor s prapodivným názvem Hranatý svět, tentokrát s přízviskem Mexiko. Oproti minulému roku jsme rozšířili řady nejen o počet plavčíků, ale kapitán James Cook získal na můstek...
Besídkový výlet

Besídkový výlet

Besídkový výlet V sobotu 13. června se děti z besídky a další příznivci výletů vydali na besídkový výlet. Tentokrát se besídkový výlet konal v parku Vidoule v Praze. Někteří se na místo setkání dopravili vlakem, další použili jiné dopravní prostředky. Potom co jsme se...

Na koho se s čím obracet v letních měsících

Potřebujete domluvit pohřeb člena rodiny nebo někoho ve vašem okruhu, kdo si přeje církevní rozloučení? Potřebujete s někým mluvit o tom, co prožíváte, a společně se modlit? Vidíte, že někdo jiný potřebuje pozornost a péči kazatele a starších? Došlo k závažným změnám...

26. 1. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 Kázající: Pavel Bartošek V úterý se schází mládež po 18h. Zveme všechny ke společnému biblickému studiu dopisu apoštola Pavla do Efezu ve čtvrtek v 18:30, konkrétně 3. kapitola – ve Sborových listech zazněla výzva...