Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužbA V neděli 31. května se po dlouhých třech měsících konečně potkaly ve sboru i děti. Byly s rodiči pozvány na neformální rodinnou bohoslužbu, kde se sedělo s patřičnými mezerami v soustředných polokružnicích a uprostřed byly stolečky s papíry,...
Bohoslužba všedního dne

Bohoslužba všedního dne

cyklus kázání V lednu a únoru 2020 byla kázání věnována našim každodenním starostem – co Bible říká o tom, čemu věnuji většinu života, ať již v zaměstnání, v důchodu, ve škole či s dětmi na rodičovské? Radujme se z duchovní hodnoty každodenního úsilí. Cyklus...
Apoštolské vyznání víry

Apoštolské vyznání víry

JAK NÁS FORMUJE KŘESŤANSKÁ VÍRA? Výklad Apoštolského vyznání I. STVOŘENÍ Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země (neděle s večeří Páně)   Neděle 8. 9. – Jan Valeš   Nahrávka Boží stvoření není omyl     Čtvrtek...
Podzimní cyklus 2018

Podzimní cyklus 2018

Od září do listopadu se budeme při nedělních kázáních a čtvrtečních biblických hodinách setkávat nad prvním dopisem apoštola Pavla do Korintu. Večerní čtvrteční studium 1. listu Korintským začíná 6. září vždy od 18:30. Velkým tématům se věnují nedělní...