cyklus kázání

V lednu a únoru 2020 byla kázání věnována našim každodenním starostem – co Bible říká o tom, čemu věnuji většinu života, ať již v zaměstnání, v důchodu, ve škole či s dětmi na rodičovské? Radujme se z duchovní hodnoty každodenního úsilí.

Cyklus kázání navazuje na tradiční protestantský přístup, který chápe zaměstnání jako Boží povolání. Vyhlašuje tak Boží svrchovanou vládu nad celým životem křesťana. Nejde však jen o činnost, která vydělává peníze, ale o tvořivost a činorodost člověka jako takovou – naši každodenní činnost vůči Bohu, tedy bohoslužbu všedních dní.

Audio záznamy bohoslužeb i kázání v písemné podobě můžete najít mezi nahrávkami bohoslužeb zde.

Anketa

Zajímají vás výsledky ankety k cyklu bohoslužba všedního dne? Ty najdete na blogu našeho kazatele – zde.

Chcete odpovědět na 3 otázky ohlédnutí poté, co cyklus kázání proběhl? Budeme moc rádi za zpětnou vazbu – zde.

Zde najdete odkaz na původní anketu z neděle 29. prosince, kterou můžete stále ještě vyplnit.