Nedělní škola – besídka

Nedělní škola pro děti od tří do patnácti let, které se chtějí seznámit se základy křesťanské víry a užít si přitom i společné hry a zábavu.

 Jak vypadá nedělní program pro děti

Bůh je živý, a proto se snažíme, aby byla pro děti živá i naše víra. Ćhceme, aby nedělní dopoledne nebylo pro děti spojené s nudou v lavici před kazatelnou. Děti se proto účastní jen první části bohoslužby, kdy se společně modlíme, zpíváme a čteme z Bible. Potom je pro ně připraveno krátké poselství přizpůsobené jejich věku, po němž odcházejí v doprovodu vedoucích do nedělní školy v přízemí modlitebny. 

Co je to nedělní škola

Říkáme tak setkání, kde se děti s pomocí vedoucích seznamují s biblickými příběhy a základy křesťanské víry, hrají tematické hry nebo něco vyrábějí. Děti jsou rozdělené do tří skupin podle věku. Společně se také krátce modlí nebo si zazpívají písničku.

Všechna oddělení nedělní školy se spolu také jednou ročně vydávají na výlet spojený se soutěžemi v přírodě. Před vánočními svátky si připravují dramatické pásmo na motivy vánočního příběhu a školní rok uzavírají nedělní dětskou bohoslužbou.

 

Jsem odpovědná osoba za tuto službu. Neváhejte mě kontaktovat.

Email: lenka-pavel@volny.cz

Telefon: 736 607 392

Lenka Bartošková

Vedoucí nedělní školy

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT?

Je nedělní škola určena jen dětem z věřících rodin?

Na besídce jsou vítány všechny děti. Žádná vstupní zkušenost s křesťanstvím není nutná.

Kdo se o děti v besídce stará?

Tým vedoucích tvoří zkušení členové našeho společenství, často sami rodiče dětí stejného nebo staršího věku. Řídí se přitom materiály schválenými vedením naší církve.

Můžou tam být i rodiče?

Besídka je určena dětem, ale pokud například ti nejmenší potřebují mít někoho z rodičů u sebe, rádi jim vyjdeme vstříc.

KDY

Každou neděli

KDE

Církev bratrská na Praze 5, Vrázova 4

V KOLIK

od 09:45 do 10:30