Nový život, dar od Boha

Co Bible říká o životě s Bohem, jehož základem je, že se Ježíš narodil? V adventu vyhlížíme narození Spasitele. Tato prostá událost narozeného Ježíše se v jeho životě, smrti a vzkříšení stává základem nového vztahu s Bohem. Nový život narozený v Betlémě je zdrojem nového života věřícího člověka, vždyť stát se křesťanem je jako znovu se narodit.
  • neděle 2. 12. / 9:30 Nově nalezený život: Podobenství o ztracené ovci (Mt 18, L 15) Bůh hledá, co se ztratilo. Nový život s Bohem začíná tím, že nás Bůh najde.
  • čtvrtek 6. 12. / 18:30 Porod jako obraz duchovního života v Bibli Zrození nového života i průvodní okolnosti porodu se v Bibli stávají podobenstvími duchovních skutečností. Na jedné straně jsou výrazným tématem bolesti porodu. Na druhé straně je to radost z nového života. Jak nad těmito texty uvažují ženy, které porod zažily? Co pro ně tyto stránky Písma znamenají?
  • neděle 9. 12. / 9:30 Příslib nového srdce, jak předpověděli proroci (Ez 36,24-32) V adventu spolu s proroky vyhlížíme příchod Mesiáše. Ti nás učí, že Bůh způsobí, co bylo podle smlouvy na Sínaji nemožné – promění samotné srdce člověka. O čem ti proroci mluvili? Co tím mysleli, co všechno tím mysleli? Co můžeme a máme dnes od Mesiáše očekávat my?
  • čtvrtek 13. 12. / 18:30 Porod jako obraz Ježíšova druhého příchodu (1Te 5,3) Ježíš i apoštolé přirovnávají události spojené s Ježíšovým druhým příchodem k porodu. Oslava Ježíšova narození jde ruku v ruce s vyhlížením jeho návratu. Co nového nám příměr s porodem říká o Ježíšově druhém příchodu, který vyhlížíme?
  • čtvrtek 20. 12. / 18:30 Prvorození ve SZ a Ježíš jako prvorozený syn Nejen v českých zemích mívali prvorození zvláštní práva. Také ve Starém zákoně čteme o prvorozených. Co to tehdy znamenalo? Jak to souvisí s osobou a dílem Ježíše z Nazareta?
  • neděle 23. 12. / 9:30 Boží pokoj Zvěst o pokoji je nedílnou součástí vánočního evangelia. Pokoj je také výrazným rysem života, který jsme od Boha přijali. A co tímto slovem prakticky myslíme? Jak jej nalézt? Jakou roli v tom hrají vánoce?
  • úterý 25. 12. / 9:30 Nově narozený Mesiáš: V tento den slavíme Ježíše jako bezmocné miminko, které probouzí něhu i očekávání, co z něj asi jednou bude. V Bibli čteme příběhy prvních svědků, kteří se s miminkem setkali.
  • neděle 30. 12. / 9:30 Dědictví Božích dětí Život darovaný Bohem také zakládá podle Bible nárok na dědictví (Ga 4,4-7). Co je tím dědictvím?