NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Pavel Chráska ml.

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Dnes začínají svůj prázdninový “mládežách” naši mládežníci, kteří spolu s černošickými jednou do Bystrého u Poličky. Mysleme na ně ve svých modlitbách!

Ve čtvrtek od 18:30 pokračujeme s prázdninovým cyklem biblických hodin, v kterých studujeme biblické modlitby a také se společně modlíme. Tentokrát půjde o tzv. velekněžskou modlitbu, kterou přináší evangelista Jan v kap. 17. Biblické hodiny se přes léto ani nenahrávají ani nevysílají – přijďte 🙂

Po bohoslužbě 6. září proběhne krátké členské shromáždění s volbou nové volební komise, která má za úkol připravit volbu staršovstva (4. října). Budeme volit 5 osob, kandidáty jsou (v abecedním pořadí): Pavel Bartošek, Miriam Bartošová, Anička Duchková, Jan Kolman, David Lachman, Bohuška Najbrtová. Děkujeme za jejich připravenost ujmout se tohoto úkolu. Prosíme všechny členy sboru – počítejte se svou účastí 6. září a pak 4. října!

Na koho se s čím obracet v letních měsících? Odpověď najdete zde. Dnes na bohoslužbách je k dispozici Aleš Čejka, v následujícím týdnu je k dispozici kazatel, který dnes káže v Berouně.

Jak již je napsáno v letním čísle Sborových listů, na přelomu září a října začne kurz Manželské večery. Pokud vás tento kurz zajímá, prosíme, přihlaste se manželům Najbrtovým do konce prázdnin – mnajbrt@centrum.cz, 733 625 755 a 733 625 756. Informace také na stránkách www.manzelskevecery.cz

V pátek skončila sborová dovolená v Krkonoších. Po odjezdu všech ubytovaných zbyly na Žižkově boudě dva páry dětských bot. Jsou k vyzvednutí v šatně velkého sálu.