NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Zvu vás na kavárnu (nejen) pro seniory, hostem bude Charity Kramerius, majorka Armády spásy – středa v 15:30 v přízemí.

Již je otevřeno přihlašování na sborovou dovolenou! Na internetových stránkách – RYCHLÍK najdete fotky, informace, včetně ceny. Do konce března je čas pro účastníky našich bohoslužeb (na Smíchově i v Berouně). Pak otevřeme přihlašování také ostatním, kteří se budou chtít přidat. Podívejte se, pojedeme na nové místo!

Je obnoveno živé vysílání bohoslužby na internetu, byť stále ještě ve zkušebním provozu.

Nové židle pro tento sál se již vyrábí. Připomínám proto výzvu, kterou staršovstvo zveřejnilo v prosincovém čísle Sborových listů: “Každý z vás máte možnost uchovat si kus historie sboru ve fyzické podobě! Pokud máte zájem o lavici, dvě nebo deset, přihlaste se u hospodáře Pavla Bartoška. Staršovstvo zároveň vděčně přijalo několik nabídek finanční podpory této investice. Pokud máte zájem přispět konkrétně na nové židle, pak použijte variabilní symbol 40 nebo darovanou částku v obálce označte heslem „Sezení“. V případě jmenovitého daru vám bude tato položka započítána pro daňové zvýhodnění.”

Na nástěnce najdete žádost tohoto znění: Jsme mladá rodina s ročním dítětem z Církve bratrské ve Slezsku. Hledáme dočasné bydlení v Praze v období od Května do Července 2020. Budeme rádi, pokud byste měli nabídku na pronájem bytu nebo obytného patra v rodinném domě.

Zveme všechny ke společnému biblickému studiu dopisu apoštola Pavla do Efezu ve čtvrtek v 18:30, konkrétně přelom 4. a 5. kapitoly – ve Sborových listech zazněla výzva pro nás všechny, ať již na biblické hodiny chodíme či nikoliv: Čtěme dopis do Efezu v těchto týdnech společně, konkrétně s otázkou: Jakou čistotu Bůh do našich životů vnáší? Čistotu od čeho? Jak se projevuje?

V úterý se sejde mládež, v pátek zase dorost.