NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Jan Valeš

Ve čtvrtek budeme pokračovat v tématu Božího stvoření v rozhovoru nad Biblí s kazatelem Broňkem Matulíkem od 18:30.

V týdnu nás dále čekají tato setkání (jsou také v internetovém kalendáři):

  • v úterý setkání mládeže zároveň s poradou staršovstva v 18h
  • ve středu zkouška smíšeného sboru v 18:30
  • ve čtvrtek již zmíněná biblická hodina v 18:30
  • v pátek setkání dorostu v 16:15

S dětmi na kole Hronovskem: 18. – 20. 10. (pátek – neděle). Trasa je zcela nenáročná, vede v podstatě pořád z kopce, po cestách, případně vedlejších silnicích, velmi hezkou krajinou. Další informace jsou v internetovém kalendáři. Neváhejte s přihlášením, uzavírka bude 15. září.

K dispozici jsou letáčky s programem podzimního cyklu výkladů na základě apoštolského vyznání víry nadepsaný: Jak nás formuje křesťanská víra? Informace jsou také na internetu a na facebooku. Pozvěte, koho by to zajímalo, přijďte.

Dnes večer je modlitební setkání v 18 hod.

Hned po bohoslužbě se v besídkové místnosti u kanceláře sejde volební komise.