NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Pavel Chráska ml.

V pondělí se nám do sboru narodilo miminko – jmenuje se Simon Böhm, váží 3,5 kg, měří 51 cm. Maminka Simona i kluk jsou v pořádku.

V pátek zemřel náš milý bratr Honza Sejkora. Setkání se vzpomínkou na něho se uskuteční v sobotu 14. března ve 13 hodin v modlitebně (Vrázova ulice).

Pravidelná setkání našeho sboru v tomto týdnu:

  • v úterý setkání mládeže v 18:15
  • ve středu Kavárna (nejen) pro seniory od 15:30 tentokrát naším hostem bude Gabriela Šantinová, která již několikrát zavítala do našeho sboru a přijde nám povědět o specifikách práce s lidmi s autismem. Během společného setkání bude čas na rozhovor, kávu, čaj i občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni!
  • ve čtvrtek začínáme novou sérii biblických hodin: Starozákonní oběti a oběť Ježíše Krista. Obětní systém nám tedy pomáhá pochopit ty nejvzácnější novozákonní skutečnosti, jako že Ježíš Kristus, ten beránek Boží, byl za nás obětován a pro jeho prolitou krev nám Bůh odpustil naše hříchy, že v něm jsme posvěceni, jsme královským kněžstvem a přinášíme sami sebe Bohu jako živou oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
  • v pátek setkání dorostu v 16:15

Zapisujte se na sederovou večeři, která proběhne ve středu velikonočního týdne. Více informací ve Sborových listech. Registrace je na internetových stránkách nebo se můžete zapsat v modlitebně do archu, který je u nástěnky v přízemí.

Nové židle pro tento sál se již vyrábí. Připomínáme proto výzvu, kterou staršovstvo zveřejnilo v prosincovém čísle Sborových listů: “Každý z vás máte možnost uchovat si kus historie sboru ve fyzické podobě! Pokud máte zájem o lavici, dvě nebo deset, přihlaste se u hospodáře Pavla Bartoška.