NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Bronislav Matulík

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

V úterý se nám narodil JAKUB KLAMKA! Narodil se dříve než to bylo v plánu, nebylo to bez komplikací, ale s Boží pomocí to všichni zvládli. Máme radost a radujeme se s rodiči!

“Nedávej rybu, nauč ryby lovit“

  • To je motto obchůdku Jednoho světa, který na Vinohradech v Korunní 60 prodává řemeslné výrobky a potraviny z více než 50 rozvojových zemí světa se známkou FAIR TRADE. Cílem FAIR TRADE je totiž dát lidem v rozvojových zemích šanci se vlastními silami vymanit z chudoby a žít důstojný život. FAIR TRADE neboli spravedlivý obchod je tedy způsob obchodování, který pomáhá soběstačnému rozvoji chudým producentům z méně rozvinutých zemí světa.
  • Některé certifikované produkty FAIR TRADE z obchůdku Jednoho světa budou TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI v době mezi dvěma bohoslužbami ke koupi v našem sboru. K prodeji bude mletá a zrnková káva v bio-kvalitě (250 g a 500 g), sypané a porcované čaje zelené a černé, kakaové boby, čokoláda mléčná a hořká, čokoládové tyčinky a lízátka.

Mládež v úterý i dorost v pátek se v těchto týdnech setkávají pod širým nebem na pozemku některé sborové rodiny. Děkujeme za tuto možnost!

Ve čtvrtek 11. 6. jste zváni se přidat k biblické hodině, kde příští týden dokončíme výklady toho, jak v duchovním životě rozlišovat podstatné, služebné a případné. Konkrétně nás bude zajímat, co prakticky znamená trojice křesťanských ctností VÍRA, LÁSKA A NADĚJE podle J. A. Komenského. Na odkazované stránce najdete poznámky z uplynulého čtvrtku a také námět na čtení a přemýšlení na příště.

V pátek 12. června zveme děti i dospělé na Noc kostelů, která se bude konat ve sborové barrandovské klubovně – Domečku (Záhorského 886/4, Praha 5) a přilehlé zahradě od 16.00 do 19:00 hodin. Připravena  bude zážitková hra Získej svůj poklad, zábavná angličtina, více než 100 dětských Biblí zdarma a také informace o našich setkání na Barrandově a na Smíchově. Informace naleznete na www.nockostelu.cz/kostel/9022.

V sobotu 13. 6. je připraven besídkový výlet pro všechny generace – procházka parkem Vidoule. Start na Smíchovském severním nádraží, odjezd vlaku v 10:00, odchod z haly nádraží v 9:45. Délka trasy 3-4 hodiny. Dejte vědět, že se chystáte, Martině: martinanajbrtka@centrum.cz, tel. 724 508 091.

Na neděli 21. června připravujeme svatou večeři Páně v obou bohoslužbách.

Blíží se každoroční výlet III. generace a i letos proběhne v červnu, konkrétně poslední červnovou neděli 28. června. Cíl našeho výletu – zámek Blatná. Více informací na internetových stránkách. Hlásit se můžete pomocí formuláře na internetu, nebo Janě Zelinkové či kazateli sboru.

Dorostový tábor by měl proběhnout v termínu 4. až 16. července. Děkujeme dorostovým vedoucím, že tábor připravují.