NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Libor Duchek

Máme nové internetové stránky – tedy vlastně staré i nové, který nyní několik týdnů běží zároveň. Pravidelné akce najdete v kalendáři stejně jako tato oznámení. Pište své postřehy a připomínky.

Včera v modlitebně proběhlo setkání pražských mládežníků a naše mládež je hostila. Máme z toho radost.

V pátek večer a v sobotu dopoledne jsme jako smíchovská část staršovstva jednali mimo Prahu a děkujeme vám, kteří jste se za nás modlili. Bylo to užitečné a potřebné.

Dnes:

  • Dorostenci odjíždí do Berouna na společné odpoledne.
  • Modlitební setkání v 18h – sejdeme se v malém sále.

Dne 14. 4. se dožívá požehnaného věku 100 let naše dlouholetá členka ses. Růžena Píčová. Chystáme se jí v jejím novém domově v Táboře navštívit. Mimo dárku, který pro ni připravujeme, ji chceme rovněž předat pozdrav od vás. Dnes naposledy máte možnost připojit svůj podpis k tomuto pozdravu. Najdete jej u východu z modlitebny.

Anketa ohledně sezení zde v sále: Na členském shromáždění minulou neděli staršovstvo vyhlásilo anketu pro všechny vás, kdo se účastníte nedělních bohoslužeb. Můžete se vyjádřit, zda dáváte přednost současným lavicím nebo navrženým židlím. Pokud je vám to jedno, můžete se vyjádřit tím, že se ankety nezúčastníte. Každý prosím, ať hlasuje jen jednou.

Mimořádné akce v týdnu:

  • Kavárna nejen pro seniory ve středu v 15:30, tentokrát s Magdou Klamkovou.
  • Ve středu v 18h pak přednáška Pavla Chrásky ml.: (Ne)spravedlivý svět, člověk a Bůh. Knihovna na Barrandově.