NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Včera před Boží tváří uzavřeli manželskou smlouvu Jana Zelinková s Ondřejem Staňkem. Přejeme jim Boží požehnání!

Dnes vychází prosincové číslo Sborových listů.

Vámi u Hanky Vysloužilové objednané pomůcky ke čtení Bible na příští rok jsou k vyzvednutí v modlitebně, např. na zítřejší bohoslužbě nebo některou další prosincovou neděli.

Zveme vás ke čtvrteční biblické hodině, tentokrát na téma: Velkoměsto jako místo k životu – boží nebo lidské stvoření? Biblická hodina se živě přenáší na našich stránkách, ale můžete přijít také osobně za stejných podmínek jako tuto neděli, tj. až do 51 přítomných osob. Čtvrtek v 18:30 hod.

Mládež i dorost se setkávají podle aktuálních možností – vedoucí posílají aktuální infomace.