NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Pavel Černý

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Epidemie koronaviru nám klade určitá omezení. V jejich mezích se můžeme setkávat v počtu do 100 osob k nedělní bohoslužbě a do 10 osob na ostatních setkáních. Neděle 4. října je posledním dnem, kdy tato pravidla ještě formálně neplatí, ale i tak dopolední bohoslužbu přizpůsobíme situaci např. tím, že budeme méně zpívat.

Dnes vychází říjnové číslo Sborových listů čtěte na https://cbsmichov.cz/sborove-listy/

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Zápas s pokušením krok za krokem” – praktické vyučování pro náš každodenní život přinese náš zítřejší host kazatel Pavel Černý. Biblická hodina bude živě vysílána i nahrávána. Účast by měla být do 10 osob – zkusíme to nejprve bez přihlašovacího systému.

Mládež se v úterý v 18h setká k modlitební procházce Prahou.