NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: JAN VALEŠ

Modlitební setkání bude příští neděli večer.

Dnes po bohoslužbě navazuje sborový oběd. Nejprve půjdou ke stolu naši senioři. Ve 14h začne výroční členské shromáždění členů sboru. Kdo máte nějaký příspěvek do programu, dejte mi prosím vědět.

Dne 14. 4. se dožívá požehnaného věku 100 let naše dlouholetá členka ses. Růžena Píčová. Chystáme se jí v jejím novém domově v Táboře navštívit. Mimo dárku, který pro ni připravujeme, ji chceme rovněž předat pozdrav od vás. Také dnes máte možnost připojit svůj podpis k tomuto pozdravu. Najdete jej u východu z modlitebny.

Pozvání na Barrandov:

  • Modlitební setkání – středa 3. dubna od 18:00 hod.
  • Přednáška a diskuze na téma (Ne)spravedlivý svět, člověk a Bůh – středa 10. dubna od 18:00 hod., host Pavel Chráska, který pracuje jako samostatný advokát, ale působil krátce i jako soudce nebo učitel sociologie
  • Přednáška a diskuze na téma O jeden důvod víc, proč slavit Velikonoce – středa 17. dubna od 17:00 hod., host Jan Valeš, kazatel Církve bratrské

Máme nové internetové stránky sboru na adrese www.cbsmichov.cz/cbsmichov

  • tam najdete všechny informace o pravidelném i mimořádném dění ve sboru
  • přivítáme připomínky k novým stránkám – své vzkazy posílejte pomocí kontaktního formuláře
  • minimálně 1 měsíc budou fungovat i staré stránky
  • dnes vychází také Sborové listy, v kterých tyto informace také najdete