NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Jan Valeš

První z prázdninových akcí je dorostový tábor. Předvoj již je na tábořišti, děti odjíždí dnes odpoledne.

Pište se na nástěnce do seznamu těch, kdo připravují občerstvení po bohoslužbě. Děkuji vám všem, kteří se do této služby zapojujete.

Na biblické hodině začneme prázdninový cyklus Praktická služba lidem. Každý týden se podíváme na jednu konkrétní oblast. Tento týden to bude služba těm nejzranitelnějším lidem ve společnosti, jak se v Bibli říká “vdovám a sirotkům”.

Příměstský tábor pro děti od 4 do 8 let proběhne v týdnu 15.-19. července, každý pracovní den od 8 do 17h. Více informací na internetových stránkách.

Dnes vychází prázdninové číslo Sborových listů. Jak jste již možná zaznamenali, dosavadní redaktorka Áka Chrásková předává žezlo dalším. Děkujeme za její věrnou službu a přejeme Jitce Schlichtsové a Olze Kutílkové moudrost a vytrvalost k této důležité službě. Velmi uvítají podněty čtenářů a vyzývají případné přispěvatele, aby je neváhali oslovit. Sborové listy se staly nejen důležitým zdrojem informací, ale také přispívají k tomu, abychom se mezi sebou více znali.