Nedělní oznámení sboru Církve bratrské v Praze 5

Kázající: Jan Valeš

Dnes: sejití ke společným modlitbám v 18h.
Je k dispozici březnové číslo Sborových listů a také časopisu Brána.
Na konci tohoto měsíce bude sborový oběd a setkání členů sboru (viz Sborové listy).

V týdnu se konají tato setkání:
V úterý – Mládež
Ve čtvrtek – Biblická hodina: Závěrečná část vyučování o půstu, tentokrát nad Iz 58
V pátek – Dorost
V neděli – Ranní modlitební chvíle, bohoslužba s nedělní školou pro děti