NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Jménem staršovstva zveme všechny, abychom vykročili CESTOU KE SMÍŘENÍ. Lednové bohoslužby počínaje 10. lednem před nás staví Boží způsob řešení konfliktů vedoucí ke smíření: vzdát Bohu chválu, vyjmout třísku z vlastního oka, opatrně druhého obnovit, odcházet smířeni. Přidejte se k biblické hodině na téma “Bůh pokoje působí konflikt” ve čtvrtek 7. ledna v 18:30 on-line.

Pastýřský dopis předsedy Rady CB Davida Nováka najdete zde.

Vyšlo nové číslo Sborových listů.

V úterý večer se sejde staršovstvo spolu s vizitátory.