NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Pavel Chráska st.

Společná setkání v tomto týdnu:

  • v úterý silvestrovské shromáždění od 17 hodin
  • na Nový rok jsme zváni do modlitebny Sboru na Praze 1: Kázat bude Bronislav Matulík, zpívat budou zpěváci ze Soukenické a ze Smíchova. 1. ledna v 10 hod., v Soukenické ul. 15.
  • ve čtvrtek začíná série biblických hodin: ZDRAVÁ CÍRKEV. Budeme společně číst dopis ap. Pavla do Efezu.
  • příští neděli 5. ledna budeme také slavit večeři Páně

Alianční týden modliteb začíná příští neděli večerním setkáním.

Ohlédnutí za sousedskou bohoslužbou: Bohoslužba minulou neděli 22. prosince byla částečně experimentem. Cílem bylo otevřít naše bohoslužby v čase vánoc dalším lidem. Prosím ty z vás, kteří jste někoho na sousedskou bohoslužbu pozvali, abyste někomu ze staršovstva sdělili své dojmy, postřehy a podněty k případné další sousedské bohoslužbě do budoucna. Děkujeme všem, kdo se aktivně zapojili do příprav bohoslužby v neděli 22. 12. i na hod Boží vánoční 25. 12. Děkujeme!

Anketa k lednovému cyklu kázání: Příští nedělí otevře kazatel nový cyklus nedělních kázání s názvem Bohoslužba všedního dne. V souvislosti s tím jste všichni zváni vyplnit anketu, která pomůže přinášet Boží slovo aktuálním a živým způsobem. Anketa je jak v papírové podobě u nástěnky v přízemí, tak na internetových stránkách sboru. Odkaz na anketu najdete zde.